فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسئولان کمیته های استعدادیابی انجمن ساواته ایران منصوب شدند
1397/04/20
با صدور احکام‌جداگانه ای از سوی حمیدرضا حصارکی رییس انجمن ساواته ایران، مسئولان کمیته های استعدادیابی آقایان و بانوان منصوب شدند.
به‌گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ، حسین حیاتی دارنده مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۱۷ کروواسی و مسئول کمیته ساواته استان البرز به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی رده آقایان منصوب شد‌. همچنین خانم فرزانه حیدری مهیاری مسئول کمیته ساواته استان اصفهان نیز به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی رده بانوان منصوب شد.