فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسئول کمیته مسابقات اسپوکس منصوب شد
1397/04/19
طی حکمی از سوی رییس انجمن اسپوکس ، فرنام پور وحدانی به عنوان مسئول کمیته مسابقات این رشته منصوب و مشغول بکار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس ، در این حکم " محمدرضا هاشم پور پوشاکی " نامبرده را به عنوان مسئول کمیته مسابقات انجمن اسپوکس ایران منصوب نمود.