فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

با حضور نایب رئیس فدراسیون جهانی و مدرس فرانسوی،.
سمینار فنی ساواته در اصفهان برگزار شد
1397/03/22

به گزارش روابط عمومی انجمن ساواته، در راستای توسعه و پیشرفت بیشتر ساواته استان اصفهان، یکدوره سمینار فنی با حضور "ژوئل دومژ" رئیس فدراسیون ساواته فرانسه، نایب رئیس اول فدراسیون بین المللی و نایب رئیس کنفدراسیون ساواته اروپا، "ایوون نوژل" مدرس بین المللی، دکتر حمیدرضا حصارکی رییس انجمن ساواته ایران و کنفدراسیون ساواته آسیا و حامد متین فر دبیر انجمن ساواته و سر مربی تیم ملی روز دوشنبه به تفکیک ساواته کاران آقایان و بانوان استان در مجموعه ورزقانشی شفق برگزار شد. در این دوره که با استقبال گسترده ساواته کاران استان اصفهان همراه بود، تکنیک ها و تاکتیک های مبارزاتی ساواته توسط مدرس فرانسوی و حامد متین فر تدریس گردید. انجمن ساواته ایران از زحمات خانم فرزانه حیدری مهیاری مسئول کمیته ساواته استان اصفهان به جهت زحمات چشمگیر در میزبانی و برگزاری شایسته این سمینار و همچنین حمید رضا غزنوی رئیس هیات انجمنهای ورزشی استان ، تقدیر و تشکر می نماید.