فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تیرماه به میزبانی تبریز
مرحله نخست مسابقات دارت آزاد کشوری برگزار می شود
1397/03/22
مرحله نخست مسابقات دارت آزاد کشوری در دو بخش آقایان و بانوان تیرماه به میزبانی تبریز برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،طبق برنامه مسابقات بخش بانوان روز پنج شنبه 14 تیر و رقابتهای بخش آقیان روز جمعه 15 تیر برگزار خواهد شد. گفتنی است مسابقات دارت آزاد کشوری در دو مرحله برگزار می شود که مرحله دوم آن در یزد برپا خواهد شد.