فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نتایج مسابقات دارت جام قدس در بیرجند
1397/03/22
مسابقات دارت آقایان جام قدس در محل خانه دارت دکتر گنجی شهرستان بیرجند برگزار شد که با استقبال قابل توجه و مصاف تماشایی دارت اندازان همراه بود .
به گزارش روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی استان خراسان جنوبی ، این رقابتها با حضور 50 دارت انداز در بخش دو نفره برگزار شد . در پایان این رقابتها ، تیم های برتر به این شرح معرفی شدند: 1-تیم علیرضا فروتن و مجتبی حق پذیر 2- مهدی خادم و عدنان خسروی 3- جواد زیدری و علی اصغر زیدری مسئولیت این مسابقات برعهده آقایان علیرضا محمد زاده ، حسین علیزاده ، مجتبی فروتن و مهدی سلیم بود و در خاتمه به تیم های برتر جوایزی داده شد .