فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

داورزنی در دیدار با نایب رییس فدراسیون بین المللی ساواته:
ساواته آینده روشنی در جهان خواهد داشت
1397/03/21
دو مقام فرانسوی و عالیرتبه فدراسیون جهانی ساواته با معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان "ژوئل دومژ" رئیس فدراسیون ساواته فرانسه و نایب رئیس اول فدراسیون بین المللی ساواته و همچنین "ایوون نوگل" مدرس بین المللی این رشته با همراهی دلداه مهربان سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشی ، حمیدرضا حصارکی رئیس انجمن ساواته ایران و تنی چند ازدیگر مقامات این انجمن به دیدار محمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای آمدند. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در این دیدار ورزش را یکی از مهمترین ابزار های ایجاد دوستی میان ملت ها اعلام و کرد و گفت: کشور ایران اشتراکات خوبی با کشور فرانسه دارد و با استفاده از ورزش و تکیه بر این مشترکات می توانیم روابط دو کشور را گسترش دهیم. محمد رضا داورزنی با بیان اینکه رشته ساواته آینده روشنی در همه جهان خواهد داشت افزود: با گسترش روابط ورزشی بین کشور های مختلف به خصوص ایران و فرانسه قادر خواهیم بود به رشد و توسعه این ورزش در دو کشور کمک کرده و جایگاه این ورزش را در همه کشور ها اعتلا ببخشیم . در این مراسم مدال نقره ورزش کشور فرانسه از سوی وزیر ورزش و جوانان این کشور توسط رئیس فدراسیون ساواته فرانسه به حمیدرضا حصارکی اعطا شد. شایان ذکر است که نشان های ورزشی این کشور در سه رتبه برنز، نقره و طلا است که تا کنون سابقه نداشت است که این نشان فارغ از سلسه رتبه بندی به فردی غیر فرانسوی اعطا شود.