فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات فوتبال رومیز آقایان درسنندج
1397/01/26
یک دوره مسابقات فوتبال رومیز آزاد آقایان به مناسبت عید سعید مبعث در باشگاه "مارتیا " شهرستان سنندج برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز ، این رقابتها در دو بخش انفرادی و دو نفره برگزارش در که پایان نتیج ذیل بدست آمد: بخش انفرادی مقام اول:پوریا شیخ از کرمانشاه مقام دوم : قلی زاده از تهران مقام سوم : خلیل اسماعیی از تهران بخش دو نفره مقام اول : نعیمی و قلی زاده از تهران مقام دوم: پوریا شیخ و پوریا مالمیر از کرمانشاه مقام سوم : حمید سلطانی وفرهاد امیری از سنندج کمیته فوتبال رومیز