فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات دارت ویژه کارکنان ادارات شهرسرایان ( خراسان جنوبی ) –گرامیداشت دهه فجر
1396/11/23
مسابقات دارت ویژه کارکنان دولت گرامیداشت دهه مبارک فجر در شهر سرایان – خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان، این رقابتها با حضور 40 دارت انداز از کارکنان ادارات مختلف این برگزار شد . درپایان احمد خسروی، حسین عابدینی و علی عربی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند. سرپرستی این مسابقات را حسین جمالی رییس هیاا انجمن های ورزشی برعهده داشت.