فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

جایزه فدراسیون جهانی برای دنیز هشتبران
1396/10/23
از سوی فدراسیون جهانی دارت برای دنیز هشتبران قهرمان جهان در سال 2017 جایزه ای اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،این قهرمان تهرانی اخیرا در رنکینگ آسیایی دارت اندازان در جایگاه دوم ایستاد و بهمین منظور از سوی فدراسیون جهانی جایزه نقدی برای وی در نظر گرفته شد. گفتنی است هشتبران در رقابتهای جهانی 2017 کوبه ژاپن در بخش انفرادی و دوبل صاحب 2 نشان ارزشمند طلا شد.