فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

از سوی کنفدراسیون دارت آسیا
"دختر طلایی" ایران در رنکینگ دوم قاره پهناور ایستاد
1396/10/20
"دنیز هشتبران" دارت انداز کشورمان با اعلام تازه ترین رده بندی کنفدراسیون دارت آسیا در رنکینگ دوم این قاره قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،هشتبران که چندی قبل در رقابتهای انفرادی و دوبل(به همراه مهشاد عوض زاده) جوانان جهان در کوبه ژاپن صاحب دو نشان ارزشمند طلا شد در جدید ترین اعلام رنکینگ دختران دارت انداز قاره آسیا در رتبه دوم ایستاد. هشتبران 15 ساله ورزش دارت را از سن 11 سالگی آغاز کرد و در رقابتهای دوره قبل دارت جهان به نشان برنز دست یافت.