فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

کارگاه آموزشی دارت برای مربیان ورزش تهران
1396/10/20
کمیته دارت استان تهران در راستای تفاهم نامه با آموزش و پرورش استان تهران ، اولین کارگاه آموزش دارت برای مربیان ورزشی پایتخت را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،در این کارگاه آموزشی که به مدت 4 ساعت به طول انجامید وبا با استقبال مربیان ورزشی نیز همراه شد ، ابتدا محمدرضا فراهانی دبیر کمیته و مسئول آموزش استان تهران در مورد تاریخچه دارت و تجهیزات مورد استفاده و همچنین مزایای مختلف دارت در مدارس به صحبت پرداخت و توضیحات کامل در 2 بخش تئوری (به صورت پاورپوینت آموزشی) و عملی ایراد نمود. سپس خانم رحمانی بانوی طلایی دارت ایران در مورد تجربه آموزش خود و تلفیق دارت در درس ریاضی توضیحاتی داد که تحسین مربیان ورزشی را برانگیخت. در پایان هم مجید زنگنه مسئول کمیته فنی دارت استان تهران توضیحات تکمیلی در مورد استایل و نحوه پرتاب را آموزش داد و مربیان ورزشی نیز پرتاب دارت را تجربه کردند.