فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

سمینار آزمون و ارزیابی درجات فنی کیک بوکسنیگ واکو درتهران
حضور ورزشکاران ارشد ، مربیان و داوران در دوره آزمون و ارزیابی الزامی است
1396/10/18
روابط عمومی انجمن کیک بوکسینگ واکوی کشورمان اعلام کرد : این انجمن در نظر دار روزهای 20 و 21 دیماه جاری سمیناری در راستای دوره آزمون و ارزیابی درجات فنی ورزشکاران ارشد، مربیان و داوران سراسر کشور را در تهران برگزار کند.
این سمینار درسالن بوکس مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می شود و انجمن واکو تاکید کرده که با توجه به اهمیت ویژه دوره آزمون ، حضور این نفرات در دوره مذکور الزامی است .