فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

با حکم وزیر ورزش و جوانان
"بهزاد کتیرایی" عضو هیات مدیره صندوق حمایت از قهرمانان شد
1396/10/18
با حکم دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان "بهزاد کتیرایی" دبیر انجمن کیک بوکسینگ واکو به عنوان عضو هیات مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،کتیرایی که سابقه ریاست فدراسیونهای کاراته و ووشو را در کارنامه دارد ،هم اکنون به عنوان دبیر انجمن کیک بوکسینگ واکو تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت می کند.