فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

گزارشی از نشست مسوولان انجمن ورزشهای هوایی
مقوله توجه به استعدادیابی و تقویت تیم های ملی مورد تاکید قرار گرفت
1396/10/18
در نشست مسوولان انجمن وزشهای هوایی ، نایب رییس این انجمن بر توجه لازم به مقوله استعداد یابی تاکید کرد و در خصوص حضور قدرتمندانه تیم های ملی کشورمان در رقابتهای آتی جهانی و آسیایی بحث و تبادل اندیشه شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزشهای هوایی ، این جلسه با حضور و ریاست محمود رشیدی نائب ریس انجمن ، بختیاری دبیر انجمن ، استاد باقری مسئول کمیته چتربازی ، جوهری مسئول امور اداری، مالی ،پشتیبانی ،فرخنده کلام نماینده کمیته اموزش ، صبحی مسوول روابط عمومی انجمن تشکیل شد. در این نشست رشیدی ضمن تاکید بر استعدادیابی و شناسایی جوانان آتیه دار ، سیاست های انجمن در سال آینده را برشمرد. ثبت و بروز رسانی اطلاعات سایت های کلیه استانها ، دستور برگزاری همایش مشترک کمیته ها و هیات ها به منظور رفع موانع و مشکلات ، فعال نمودن کمیته چتربازی در استانها در راستای حضور قدرتمندانه در بازیهای آسیایی و جهانی در آینده ، دستور تشکیل کارگروه بازی های آسیایی جاکارتا اهم موضوعات مورد بحث بود که تصویب شد . از دیگر موضوعات مقرر گردید به منظور تقویت و استفاده از نیروهای نخبه در استانهای کشور تشکیل اردو های تیم ملی پس از موافقت فدراسیون انجمن های ورزشی و کمیته ملی المپیک در دستور کار قرار گیرد.