فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

سرپرست کمیته جت اسکی و جت بت استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد
1396/09/13
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری و با حکم "داود سلیانچی" رییس انجمن جت اسکی و جت بت کشور،سرپرست کمیته جت اسکی و جت بت این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس "بنیامین بهار لوهوره" به عنوان سرپرست کمیته جت اسکی و جت بت استان چهارمحال و بختیاری منصوب و معرفی شد.