فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی
1396/09/12
طی حکمی از سوی محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی،نایب رییس بانوان این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس خانم "هدا محمد جعفر" به عنوان نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب و معرفی شد. وی پیش از این به عنوان سرپرست در این حوزه فعالیت می کرد.