فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

رییس و نایب رییس بانوان انجمن بیس بال و سافت بال در اجلاس جهانی
1396/07/20
رییس و همچنین نایب رییس بانوان انجمن بیس بال و سافت بال کشورمان در اجلاس فدراسیون جهانی در « بوتسوانا» شرکت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ٬ آقاي بهرام کاردان رییس و خانم دكتر مهسا حسینی نایب رییس بانوان انجمن در این نشست حضور یافته اند. اجلاس مذکور از امروز در شهر گابورن برگزار شده و تا یکشنبه ۲۳ مهرماه جاری ادامه خواهد داشت. امروز صبح کمیسیونهای مختلف بطور جداگانه جلسه داشتند که خانم حسینی در کمیسیون زن و ورزش، و كاردان در كميسيون توسعه حضور داشتند. طبق برنامه و در ادامه، عصر امروز ( بوقت محلی ) اجلاس کنفدراسیون بیس بال و سافت بال آسيا بطور همزمان برگزار می شود که کاردان در نشست بیس بال و خانم حسینی در جلسه سافت بال شرکت خواهند کرد. شایان ذکر است ٬ در این اجلاس انتخابات هیات اجرایی و ریاست wbsc و دیگر ارکان کنفدراسیون جهانی یس بال و ساف تبال، برگزار میگردد که بمنظور کسب کرسی توسط نمایندگان اعزامی به این اجلاس یکی از اهداف سفر هست . جلسه کاردان با ریکاردو فراکری رییس wbsc و هیات اجرایی برای توافقات پیرامون ادامه سرمایه گذاری و حمایت از توسعه این دو رشته در ایران بویژه حمایت از ادامه طرح برتام در دوسال آینده طرح، و ارایه گزارش از نهایی شدن مراحل آماده سازی زمین استادیوم اختصاصی بیس بال کرج و درخواست اجرایی شدن آکادمی بیس بال ایران در این استادیوم و پیگیری برخی توافقات سال گذشته با wbsc از دیگر اهداف سفر است که به این منظور گزارشات مستند و مکتوب برای ارایه تهیه گردیده است.