فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تیم ملی سپک تاکرای کشورمان در رقابتهای جهانی تایلند که از تاریخ 20 تا 25 آذر 96 برگزار می شود ، شرکت خواهد کرد
1396/07/17