فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات راگبی زير ١٨ سال پسران كشور - گرگان
قم بر بلندای قهرمانی ایستاد
1396/05/22
مسابقات راگبی زیر 18 سال قهرمانی کشور پسران با قهرمانی تیم قم همراه شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این مسابقات به میزبانی استان گلستان و در استاديوم ١٥ هزار نفري گرگان برگزار شد که در نهایت تيم قم توانست به مقام قهرماني دست یابد و تيمهای داتيس و گلستان دوم و سوم شدند. سرپرست برگزاري اين مسابقات نعيم هرجابي ،سرپرست فني فرشيد صديقي و داوران حاضر مصطفي افتخاري ، امير حسين عموپور و محمد حسن همايوني بودند. مرتضي رسولي سر مربي تيم ملي راگبی 7 نفره نيز در اين مسابقات حضور داشت و از نزديك شاهد مسابقات بود و نفراتي را براي اردوي ملي انتخاب كرد. در مراسم اختتاميه و توزیع جوايز تیمهای برتر حسن میرزا آقا بیک رئيس انجمن راگبي کشور ، بالو معاونت ورزشي استان گلستان، دميرچي رئيس هیات انجمن هاي ورزشي استان گلستان ، خانم نازنین حسيني مسئول کمیته كميته راگبي استان ، مهدي حسنعلي دبير انجمن راگبی ، نعيم هرجابي رئيس كميته توسعه و مرتضي رسولي سر مربي تيم ملي حضور داشتند.