فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

با حکم محمد علیپور؛
رییس هیات انجمنهای ورزشی استان گیلان رسما معرفی شد
1396/01/30
با توجه به تاییدیه مورخ 30/11/95 مجمع عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان گیلان و نامه مدیر کل ورزش و جوانان استان و با حکم "محمد علیپور" رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، رییس هیات انجمنهای ورزشی این استان رسما معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس "حجت رحمت خواه" به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات انجمنهای ورزشی استان گیلان منصوب و معرفی شد.