فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

عضو جدید هیات رییسه فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب شد
1396/01/30
طی ابلاغی از سوی "محمد علیپور" رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، عضو جدید هیات رییسه و مشاور در امور بین الملل این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس دکتر "آرمین صالحی" باتوجه به سوابق ارزشمند در ارتباطات بین المللی به عنوان عضو جدید هیات رییسه و مشاور در امور بین الملل منصوب و معرفی شد. وی مسئولیت امور بین الملل انجمن کریکت را نیز بر عهده دارد.