فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

گزارشی از مراسم اختتامیه لیگ فوتبال رومیز استان مرکزی
تیم " شیشه سکوریت " بر بام قهرمانی تکیه زد
1395/12/25
دومین دوره مسابقات لیگ فوتبال رومیز استان مرکزی طی مراسم ویژه ای با قهرمانی تیم شیشه سکوریت به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ، تیم های شیشه سکوریت مرکزی با سرپرستی محمد براتی ( ایشان بازیکن هم بود)، توپ سیاه الف به سرپرستی روزبه نجفی ، المپیک نود با سرپرستی فرشید عبداللهی ( وی بازیکن هم بود) به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. در این مراسم حکم ، کاپ و جوایز نقدی به آنها اهدا شد. همچنین از باشگاههای ،باشگاه آسیا آقایان سجادی و جودکی ، المپیک نود محمد آقابابایی ، توپ سیاه روزبه نجفی و آس آقایان فانی و مختاری به سبب میزبانی خوب این رقابتها تقدیر وتشکر به عمل امد. ضمنا از کلیه تیم های حاضر ( تیم های ذیل ) در دومین دوره مسابقات فوتبال رومیز لیگ قهرمانی باشگاههای استان مرکزی تقدیر و تشکر شد. ۱- المپیک نود محمد آقابابایی ۲-آسیا سید مصطفی سجادی ۳- توپ سیاه الف روزبه نجفی ۴-آس عماد مختاری ۵- نیروانا امیر مریخی ۶-توپ سیاه ب روزبه نجفی ۷- پرنین پلاست سبحان مداحی ۸- سکوریت مرکزی محمد براتی شایان ذکر است که محمد رضا میرزایی رییس کمیته فوتبال رومیز استان مرکزی در امر برگزاری این رقابتها تلاش بی وقفه ای داشت .