فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انجمن ورزشهای موج سواری برگزار می کند؛
اولین دوره مسابقات استند آپ پدل بورد مردان در خرمشهر
1395/12/25
انجمن ورزشهای موج سواری اولین دوره مسابقات استند آپ پدل بورد مردان با نام "جام کارون" را فروردین ماه سال آینده به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،این رقابتها طی روزهای 8 و 9 فروردین 96 در خرمشهر برگزار می شود. انجمن ورزشهای موج سواری اعلام کرد؛شرکت در این رقابتها برای موج سواران سراسر کشور آزاد است.