فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

ابلاغ حکم رییس هیات انجمنهای ورزشی استان مرکزی
1395/12/24
بنابر تاییدیه مورخ 95/12/4 مجمع عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان مرکزی و نامه مدیرکل استان و با حکم محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی،رییس هیات این استان رسما منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس "محمد مرادی" رسما به عنوان رییس هیات انجمنهای ورزشی استان مرکزی معرفی شد. وی پیشتر هم به مدت 4 سال سکاندار هیات انجمنهای ورزشی استان مرکزی بود.