فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

با اعلام انجمن دارت؛
مرحله نهایی لیگ دارت جام خلیج فارس سال آینده برگزار می شود
1395/12/24
انجمن دارت اعلام کرد مرحله نهایی لیگ دارت جام خلیج فارس اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، مرحله نهایی این مسابقات در دو گروه 4 تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزارمی شود که در گروه یک تیمهای کوشا شیراز – کات شاهرود – آذربایجان غربی و یایس تهران قرار دارند و در گروه دو تیمهای سیتی سنتر اصفهان – اندیشه سبز خزر – کرمانشاه و پردیسان تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. تاریخ دقیق و محل برگزاری مرحله رفت متعاقبا از سوی انجمن دارت اعلام خواهد شد.