فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات لیگ منطقه ای فوتبال رو میز کشور – شیراز (منطقه پنج )
تیم "حافظ " شیراز سرود قهرمانی خواند
1395/02/19
نخستین دوره مسابقات فوتبال رومیز لیگ منطقه ای کشور -منطقه«۵»به میزبانی شیراز درخانه فوتبال رومیزمجموعه ورزشی حافظیه این شهرستان و بمناسبت عیدسعیدمبعث برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ، این مسابقات بمنظور معرفی تیم های برتربه لیگ برتر و لیگ یک کشور برگزار شد که با شور و نشاط خاصی همراه بود. در پایان این رقابتها تیم حافظ شیراز به مقام اول دست یافت و تیم های کرمان«الف» و وی کلاب شیراز به ترتیب عناوین دوم و سوم را بدست آوردند. همچنین تیم بوستان سعدی شیراز مقام چهارم دراین دوره مسابقات را کسب کرد و ازطرف هیات برگزاری تیم ارزشمند خوزستان به عنوان تیم اخلاق معرفی شد. شایان ذکر است رقابت هاي فوتبال رو ميز كشور در هفت منطقه برگزار مي شود و در پايان مرحله گروهي تيم اول و دوم هر منطقه جواز حضور در ليگ برتر كشور را كسب خواهند كرد و تيم هاي سوم و چهارم هم به ليگ دسته اول كشور صعود مي كنند