۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
The meeting of Iranian Federations Presidents with OCA President
1397/02/12

The meeting of Iranian Federations Presidents with OCA President

OCA president Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah travelled Iran, Tehran city to have meeting with Iranian officials. During the trip, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah had a meeting with presidents of Iranian federations
During different meetings Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah has some negotiations with Iran Ministry of Sport & Youth Masoud Soltanifar and Iran NOC president Reza Salehi Amiri
President of Iran federation of Sport Associations Mohammad Alipour was among Iranian presidents of federations which meet OCA president

جستجو
نمایش فیلم
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه اطلاعات خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی:

 
شماره موبایل:

 
ایمیل:  


آب و هوا
اوقات شرعی