۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
Iran cricket rivals in West Asian championships
1395/12/02

Iran cricket rivals in West Asian championships

Asian cricket confederation determined the host countries of two competitions. Qatar will host U-16 Asian championships and Kuwait hosts U-19 Asian championships which is qualification tournament for World Cup.
Nine teams to compete in West Asian Championships.
The U-16 Asian championships to be held in 2017 September 11 to September 15 and U-19 championships will be in November 11 in Kuwait.
Iran, UAE, Bahrain, Saudia Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Maldives and Afghanistan are west Asian countries.

جستجو
نمایش فیلم
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه اطلاعات خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی:

 
شماره موبایل:

 
ایمیل:  


آب و هوا
اوقات شرعی