۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
توسط هیات انجمنهای ورزشی بروجرد صورت گرفت
ارسال مواد غدایی و بهداشتی به سیل زدگان پلدختر
1398/01/24
دانلود کنید
دومین مرحله از کمک رسانی به سیل زدگان پلدختر توسط هیات انجمنهای ورزشی شهرستان بروجرد انجام شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان لرستان ، این کمک ها شامل مواد غدایی و بهداشتی به این منطقه ارسال و بین سیل زدگان توزیع شد.
حرکت قابل ستایش امروز با پیگیری هیات انجمنهای ورزشی استان و تلاش همکاران در هیات انجمنهای ورزشی شهرستان بروجرد صورت گرفت .