۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
انتصاب عضو شورای راهبردی انجمن اسپوکس
1397/10/19

انتصاب عضو شورای راهبردی انجمن اسپوکس
بنا بر پیشنهاد دبیر شورای راهبردی و با ابلاغ "محمدرضا هاشم پور پاشاکی "رئیس انجمن اسپوکس کشور دکتر "طاهر ویسی" بعنوان عضو شورای راهبردی انجمن اسپوکس منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، لازم به ذکر است طاهر ویسی از مدیران ورزش کشور بوده و درحال حاضر ریاست تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اسلامشهر و ریاست هیات انجمنهای ورزشی اسلامشهر را عهده دار است.