۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
مسابقات دارت خانوادگی در شهرستان ایوان.. ایلام
1397/10/15

مسابقات دارت خانوادگی در شهرستان ایوان.. ایلام

یک دوره مسابقات دارت خانوادگی با حضور 11 خانواده به صورت دوحذفی و امتیاز 301دابل فینیش دو لگ از سه لگ در آکادمی انجمن های ورزشی چولکی (باشگاه بانک ورزش) در شهرستان ایوان برگزار شد.
در پایان این مسابقات پرشور، خانواده های سعید نرگسی و طیبه عبدالهی (همسر )، خانواده امیرحسین احمدی و مهناز ویسی (مادر و پسر) و خانواده بیتا و سبحان پورحسین (خواهر و برادر) به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.