۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
مسابقات فلوربال لیگ استان قم / تیم کهک به مقام نخست رسید
1397/06/17

مسابقات فلوربال لیگ استان قم / تیم کهک به مقام نخست رسید
نخستین دوره مسابقات فلوربال لیگ استان قم با قهرمانی تیم کهک همراه شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فلوربال ، این مسابقات با حضور چهار تیم و بصورت حذفی برگزار شد که پس از کهک ، تیم های شهرستان قم و خلجستان عناوین دوم و سوم را کسب کردند.