۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
فدراسیون انجمن های ورزشی و نگاه ویژه به دیپلماسی ورزشی
از : رضا میرزاییان
1397/02/03
فدراسیون انجمن های ورزشی و نگاه ویژه به دیپلماسی ورزشی
از : رضا میرزاییان
سفراخیر دبیر کل فدراسیون جهانی سپک تاکرای و همچنین رییس کنفدراسیون راگبی آسیا به تهران که در راستای عنایت ویژه فدراسیون انجمن های ورزشی به تعاملات و " دیپلماسی ورزشی "صورت گرفت ،چشم انداز و افق روشنی را می تواند برای فردایی امید آفرین ترسیم کند .
بی شک این استراتژی و سیاست گذاری کلان و گرفتن کرسیهای مهم آسیایی و جهانی می تواند اکسیری موفقیت آمیز را بهمراه داشته باشد و مذاکرات مقاماتی از این دست با مدیران کلان ورزش کشور ، راه را برای این مهم تسطیح خواهد کرد .
در سالهای اخیر اینگونه رایزنی ها کارساز واقع شده بطوریکه در برخی از رشته های تحت پوشش ، توانسته ایم کرسیهای مهمی را در انجمن هایی چون کیک بوکسینگ واکو ، اسپوکس ، ساواته ، فوتوالی ، کریکت ، اسکی روی آب ، فلوربال ، سپک تاکرا ، راگبی تصاحب کنیم .
خوشبختانه طی روزها و هفته های اخیر مذاکرات رضایت بخش میهمانان عالیرتبه سپک تاکرا و راگبی قاره کهن و جهان با مقامات ورزش ایران ، قوت قلب عمیق شد که امید می رود رایزنی های اخیر و همچنین تلاش بی وقفه ای که در سالهای اخیر دیده شد بتواند نقطه عطف و خیزشی باشد برای موفقیت های بیشتر.
آنچه که در نشست ها و دیدارهای اخیر نمود عینی داشت و بارقه امید را در دلها تاباند ، علاقه مندی مقامات وزارت ورزش و همچنین کمیته ملی المپیک کشورمان از سیاست گذاری فدراسیون انجمن های ورزشی وتلاش بی وقفه انجمن های تحت پوشش در راستای کلان نگری و ارتقای ورزشهای تحت پوشش بود.
از سویی دیگر مهیمانان و مقامات ارشد که اخیرا به کشورمان سفر کردند ، از این رویکرد و پارامترها ابراز خشنودی و رضایت مندی کردند که بی گمان این چارچوب می تواند آنها را برای حمایت بیش از پیش ترغیب کند.
بهرحال در سفرهای اخیر عبدالحلیم بن قادر دبیر کل فدراسیون جهانی سپک تاکرا و رییس کنفدراسیون آسیا و " " آقارضا حسین " رییس کنفدراسیون راگبی آسیا ، جلسات موثری را شاهد و ناظر بودیم که امید می رود تبادل اندیشه میان دو طرف ، بتواند رهگشا باشد .
بحث حضور مدرسان و مربیان مجرب خارجی در کشورمان بمنظور ارتقا سطح دانش و تجارب مربیان و داوران وطنی و نگاه ویژه به مقوله آموزش ، همکاریهای بیشتر بمنظور راه اندازی زمین های استاندارد ، در اختیار قرار دادن امکانات و وسایل مورد نیاز، تشکیل اردوهای آماده سازی در خارج از کشورو از همه مهمتر کسب کرسیهای بین المللی از جمله مواردی بود که در نشست های اخیر مورد تاکید قرار گرفت.
این مهم در بخش بانوان نیز حائز اهمیت است و قطعا در اعتلای رشته های تحت پوشش و در نزد این قشر مستعد ، برگ برنده خواهد بود .
مخلص کلام اینکه باید این نکته حیاتی را ملکه ذهن کنیم که نباید از دایره متحول شده ورزش دنیا دور بمانیم و دانش اندوزی و مراودات و مبادلات با مقامات ورزش دنیا را به محاق فراموشی بسپاریم .برای محقق شدن این دیدگاه باید ، دیپلماسی ورزشی مورد حمایت بیش از پیش وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک قرار گیرد که در آنصورت دیری نخواهد پایید که رشته های تحت پوشش این فدراسیون بیش از گذشته در مسیر بالندگی قرار خواهندگرفت .

جستجو
نمایش فیلم
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه اطلاعات خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی:

 
شماره موبایل:

 
ایمیل:  


آب و هوا
اوقات شرعی