۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
با حکم "عبدالحلیم بن قادر"
2 ایرانی عضو کمیته های کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا شدند
1397/01/22
با حکم "عبدالحلیم بن قادر"
2 ایرانی عضو کمیته های کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا شدند
با حکم "عبدالحلیم بن قادر" رییس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا و دبیر کل فدراسیون جهانی 2 ایرانی به عضویت کمیته های این کنفدراسیون درآمدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "مسعود خسروی" رییس کمیته سپک تاکرای استان تهران به عنوان نایب رییس کمیته پیشرفت و توسعه آسیا و خانم "یلدا قاسمی" مجددا به عنوان عضو کمیته بانوان سپک تاکرای آسیا انتخاب شدند.