۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
از سوی کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا
"علی فولادی راد" عضو کمیته فنی سپک تاکرای بازیهای آسیایی جاکارتا شد
1397/01/22
از سوی کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا
"علی فولادی راد" عضو کمیته فنی سپک تاکرای بازیهای آسیایی جاکارتا شد
از سوی کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا،"علی فولادی راد" دبیر انجمن سپک تاکرای ایران و عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی به عنوان عضو کمیته فنی سپک تاکرای بازیهای آسیایی جاکارتا برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،این انتصاب با پیشنهاد کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا و از سوی کمیته برگزاری مسابقات سپک تاکرا در بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا اندونزی صورت گرفت و مقرر گردید تا "فولادی" با هزینه فدراسیون جهانی بعنوان عضو ویژه ، نظارت بر مسابقات سپک تاکرا را بر عهده داشته باشد.
حکم انتصاب وی از سوی "عبدالحلیم بن قادر" رییس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا و دبیر کل فدراسیون جهانی به وی ابلاغ شد.