۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند
افتتاح پایگاه قهرمانی دارت در هیات انجمنهای ورزشی شمالغرب تهران
1396/12/23

افتتاح پایگاه قهرمانی دارت در هیات انجمنهای ورزشی شمالغرب تهران
مراسم افتتاح پایگاه قهرمانی دارت منطقه شمالغرب تهران با حضور "یحیی دادویی مقدم" رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،این پایگاه قهرمانی در مجموعه ورزشی پردیسان و تحت پوشش هیات انجمنهای ورزشی شمالغرب تهران است که روز گذشته رسما توسط "یحیی دادویی مقدم" رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران افتتاح شد.
در این مراسم "ایلکا" رییس اداره ورزش و جوانان شمالغرب تهران،"ابوالفضل فرهادلو" رییس هیات انجمنهای ورزشی شمالغرب تهران،"پاکمهر" دبیر هیات، خانم "سرشار" نایب رییس هیات، "مهدی شایسته" رییس کمیته دارت استان تهران، "فراهانی" دبیر کمیته دارت تهران، "سرشار" مدیر مجموعه پردیسان، "مجید زنگنه" سرپرست دارت شمالغرب تهران حضور داشتند و ابلاغ سرپرست کمیته دارت این منطقه و مسئول پایگاه قهرمانی حوزه اهدا شد.