۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
در دو بخش آقایان و بانوان
دوره مربیگری و داوری اسپوکس در تهران برگزار می شود
1396/10/17
در دو بخش آقایان و بانوان
دوره مربیگری و داوری اسپوکس در تهران برگزار می شود
کمیته اسپوکس استان تهران با هماهنگی انجمن اسپوکس کشور در نظر دارد دوره آموزشی مربیگری و داوری درجه 3 اسپوکس را در تهران برگزار کند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،این دوره آموزشی در دو بخش آقایان و بانوان و هفته دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
افرادی می توانند در این دوره شرکت کنند که دوره آموزش توجیهی را پشت سر گذاشته اند.
تاریخ دقیق و محل برگزاری این دوره متعاقبا از سوی کمیته اسپوکس استان تهران اعلام خواهد شد.