۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
انتصاب سرپرست کمیته کریکت استان مازندران
1396/10/16

انتصاب سرپرست کمیته کریکت استان مازندران
با حکم محمد حسن عالمی رییس انجمن کریکت کشور و بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان مازندران، سرپرست کمیته کریکت این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،بر این اساس "محمد سالار" به عنوان سرپرست کمیته کریکت استان مازندران منصوب و معرفی شد.