۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
رقابتهای دارت ویژه بانوان صداوسیمای مرکز خراسان شمالی
1396/09/12

رقابتهای دارت ویژه بانوان صداوسیمای مرکز خراسان شمالی
مسابقات دارت ویژه بانوان صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی به مناسبت هفته وحدت با برتری خانم سارا عصمتی همراه شد.
این رقابتها در شهرستان بجنورد برگزار شد که طی آن خانم عصمتی به مقام نخست دست یافت . خانم الهام صفری به مقام دوم رسید و خانم مهری شهرکی به عنوان سوم رضایت داد .