۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
حضور نایب رییس بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی در نشست نواب رییس بانوان فدراسیونها در قزوین
1396/09/11

حضور نایب رییس بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی در نشست نواب رییس بانوان فدراسیونها در قزوین
نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی در نشست نواب رییس بانوان فدراسیون های ورزشی و معاونت های ورزشی استانها که در شهرستان قزوین برگزار شد حضور یافت.
خانم هدی محمد جعفر ابتدا در جلسه مشترک سركارخانم دكتر محمديان معاون محترم توسعه ورزش بانوان و سركارخانم كرملو، مديركل هماهنگي امور بانوان به همراه هيأت همراه در نشست مشترك معاونت ورزش بانوان كشور با مسئولان ورزش بانوان استان ها و نواب رييس بانوان فدراسيون هاي ورزشي با رويكرد تبيين برنامه هاي توسعه ورزش بانوان تا سال ١٤٠٠ شرکت کرد .
وی سپس در نشست مشترک با مرتضی ململی رییس هیات انجمن های ورزشی استان قزوین ، نایب رییس و دبیر هیات و رییس کمیته طناب کشی این استان حضور یافت .
در این جلسه در مورد ورزش بانوان بحث و تبادل اندیشه شد و ایجاد ارتباط موثر و راهکارهای رفع موانع برای پیشرفت بانوان استان قزوین ارایه گردید.