۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
مسابقات دارت رنکنیگ جنوب شرق کشور – بوشهر
جواد حقیقی و ساناز برمشوری در رده نخست قرار گرفتند
1396/09/11
مسابقات دارت رنکنیگ جنوب شرق کشور – بوشهر
جواد حقیقی و ساناز برمشوری در رده نخست قرار گرفتند
مسابقات دارت رنکینگ جنوب شرق کشور در شهرستان بوشهر برگزار شد که با قهرمانی جواد حقیقی و خانم ساناز برمشوری همراه بود.
این مسابقات در مدرسه تاریخی سعادت شهرستان بوشهر برگزار شد که طی آن در بخش آقایان ، رضا بشکانی به مقام دوم رسید و سلیمانیان و نادری مشترکا به عنوان سوم رضایت دادند.
همچنین در بخش بانوان ، خانم ساناز برمشوري به مقام نخست دست یافت . خانم دیب دوم شد و مکوندی و عبدالخانی مشترکا به مقام سوم دست یافتند.