۱۳۹۷ جمعه ۳ فروردين
حکم سرپرستی هیات انجمن های ورزشی استان گیلان صادر شد
1396/07/17

حکم سرپرستی هیات انجمن های ورزشی استان گیلان صادر شد
در حکمی از سوی رییس فدراسیون انجمن های ورزشی ، " فرهام زاهد " به عنوان سرپرست هیات انجمن های ورزشی استان گیلان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ، در این حکم محمد علیپور نامبرده را به سمت سرپرست هیات انجمن های ورزشی استان گیلان منصوب نمود .