۱۳۹۷ جمعه ۳ فروردين
دیدار دبیرکل فدراسیون جهانی سپک تاکرا با محمد علیپور
1396/07/12

دیدار دبیرکل فدراسیون جهانی سپک تاکرا با محمد علیپور