۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
برگزاری جشنواره دارت کودک وخانواده در خراسان جنوبی
1396/04/25

برگزاری جشنواره دارت کودک وخانواده در خراسان جنوبی
باهمت کمیته دارت وهیات انجمن های ورزشی استان خراسان جنوبی و باهمکاری انجمن دوستدار کودک جشنواره دارت باحضور ۸۰ کودک و۲۰۰ نفر از والدین آنها در بیرجند برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این جشنواره و در بخش کودک محمد حسین احمدی قهرمان شد ودربخش پدران مهدی فیض بخش به عنوان نخست دست یافت.