۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
اجرای طرح آموزش تگ راگبی در استان لرستان
1396/04/25

اجرای طرح آموزش تگ راگبی در استان لرستان
‎با همت هیات انجمنهای ورزشی و کمیته راگبی استان لرستان طرح آموزش تگ راگبی پسران در خرم آباد اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،این طرح به منظوراستعدادیابی راگبی در تابستان و تشکیل تیم تگ راگبی در خرم آباد در برنامه های این کمیته قرار گرفت چرا که قرار است از سال آینده تیم تگ راگبی استان به مسابقات کشوري اعزام شود.
‎همچنین قرار است به زودی آموزش تگ راگبی دختران هم در دستور کار قرار بگیرد.