۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
نتایج هفته ماقبل پایانی لیگ دارت مردان در استان خراسان جنوبی
1396/03/27

نتایج هفته ماقبل پایانی لیگ دارت مردان در استان خراسان جنوبی
هفته ماقبل پایانی لیگ دارت مردان در خراسان جنوبی که باهمت کمیته دارت وباهمکاری هیات انجمن های ورزشی این استان راه اندازی شده است به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، نتایج این رقابتها به شرح زیر است:
نفر اول رضا محمدی با۸ بازی ۲۸ امتیاز
نفر دوم علیرضا محمدزاده با ۸ بازی و۲۴ امتیاز
نفر سوم حیدر موذن با۹ بازی و۲۰ امتیاز وتفاضل لگ +۸
نفر چهارم سعید شاملی با ۷ بازی و ۲۰ امتیاز وتفاضل لگ +۷
نفر پنجم مهدی اسماعیلی با۶ بازی و۲۰ امتیاز وتفاضل لگ +۶
نفر ششم پوریا علی آبادی با ۹ بازی و۱۶ امتیاز