۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
پیک نوروزی
1395/12/28

پیک نوروزی
بوی جان می آید اینک از نفس های بهار، دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار
با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”،با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد

و بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست
سبدی پیدا کن
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست
پیک نوروزی و شادی بر دوست . . .
سال نو بر شما مبارک/ رضا میرزاییان
مشاور مطبوعاتی فدراسیون