۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
انتصاب مسئول کمیته جت اسکی و جت بت استان بوشهر
1395/12/22

انتصاب مسئول کمیته جت اسکی و جت بت استان بوشهر
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر و با حکم "داود سلیانچی" رییس انجمن جت اسکی و جت بت کشور مسئول کمیته جت اسکی و جت بت این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس "علی رشید زاده" به عنوان مسئول کمیته جت اسکی و جت بت استان بوشهر منصوب و معرفی شد.