۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
اردوی تیم ملی سافت بال با حضور مربیان ایتالیایی در اصفهان
1395/11/18

اردوی تیم ملی سافت بال با حضور مربیان ایتالیایی در اصفهان