۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
تیم ملی فوتوالی در رقابتهای قهرمانی آسیا که از تاریخ 22 تا 27 اردیبهشت سال 95 در تایلند برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.
1394/12/22

تیم ملی فوتوالی در رقابتهای قهرمانی آسیا که از تاریخ 22 تا 27 اردیبهشت سال 95 در تایلند برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.